فروش واحد در فاز ۱۱

فاز ۱۱ زون ۳
بلوک۴۹
طبقه ۱۳ شمالی
وام وعرصه نداده
مدارک موجوده
۴ماه دیگه تحویل داده میشود
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/5ay
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها