لوله بازکنی وفنرزنی پردیس بومهن رودهن

(لوله بازکنی رسولی لوله بازکنی رسولی)
(لوله بازکنی، بادستگاه ژنراتور و فنر )
لوله بازکن، با تراکم برقی و دستی)
(فوری ارزان شبانه روزی)

(منطقه گیلاوند.دماوند.رودهن. مهرآباد.ابسرد.
آبعلی.جابان.سربندان.بومهن.پردیس.
سیاه سنگ.خرمدشت.کمرد.لواسان.
جاجرود و حومه

(بازکردن لوله های توالت ایرانی و فرنگی
بافنرمخصوص)

(بازکردن لوله های آشپزخانه؛ حمام؛ روشویی؛ پاسیو؛ پارکینگ؛ پشت بام وغیره...... باضمانت)

(چربی تراشی ؛ رسوب تراشی ؛ ریشه تراشی تمام لوله ها با ابزارمخصوص)
(رفع صددرصدی بوی بد لوله تضمینی)

(لوله کشی وتعمیرشیرالات و کلیه کارهای بنایی و...
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها