استخدام مونتاژ کار ماهر الکترونیک

منتاژ کابل و مدار های الکترونیکی

-محل سکونت پردیس یا حومه
-شناخت قطعات الکترونیکی
-آشنا با مدار های الکترونیکی
-مسلط به لحیم کاری و کار با هویه

جهت کار در شرکت دانش بنیان واق در پارک فناوری پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها