پردیس فاز 8

پروژه نکو نام فرم
564
105.5 متر
طبقه 5 شرقی
کلا 5 طبقه و 10 واحد
عرصه ندارد
تحویل اردیبهشت 1401
مستقیم مصرف کننده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها