پردیس فاز 11

فروش واحد در فاز 11 پردیس
زون 2
تحویلی
عرصه نقدی تسویه
واریزی کامل
5 برگی دارد
تمام مدارک موجود می باشد
فقط مصرف کننده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/dJ5J
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها