تغییر زندگی

تغییر شجاعت میخواهد
کلاسهای آنلاین و رایگان در زمینه
تغییر در گفتار و رفتار
جذب افراد با ارتعاش مثبت
انواع مدیتیشنها
جذب پول و رسیدن به خواسته ها
آشنایی با کائنات
مدل صحبت با خدا
وصل شدن به منبع لایتناهی
رهایی از گذشته و خاطرات تلخ گذشته
آشنایی و صحبت با کودک درون
و صدها آموزش و تمرین دیگر
با حضور در این کلاسها تغییر را احساس کنید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/2Xj3
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها