رسیور استار ست و استرانگ قدیمی

۲ عدد رسیور سالم قدیمی
استار ست با کنترل
استرانگ آبگرید شده بدون کنترل
بدون خط و خش
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها