استخدام کارگر انبار و کارگر خدمات

یک شرکت معتبر صنایع غذایی به نیروی کارگر خدمات و کارگر انبار نیاز دارد
آقا / حداکثر سن 40 سال / بیمه
ساکن بومهن / رودهن / پردیس
جای خواب برای نیروهای غیر بومی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها