استخدام نیروی خدمات و میزبانی

نیروی جوان با ظاهری آراسته فعال و پر انرژی و بسیار وقت شناس ، مرتب ، منظم ، دقیق و عدم اعتیاد به مواد مخدر و سیگار جهت استخدام در شرکت معتبر بازرگانی واقع در کمرد نیازمندیم .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها