استخدام کارمند نظافتچی و انبار داری

نیرو خانم و آقا جهت کارهای داخلی کارگاه تولیدی نیازمندیم

بدون حاشیه

در بخش های نظافت و انبار داری و خروج کالا

تولیدی هستیم ، آموزش میدهیم

اکر انگیزه کار گروهی دارید لطفا پیغام دهید

ما تو مجموعمون همه دوستانه و آجار فرانسه عمل میکنند

در محیط ما میتوانین آهنگری را یاد بگیرید و پیشرفت کنید

حقوق با توجه به توانایی شما قابل افزایش هست

محل کار در شهرک صنعتی کمرد میباشد

ساکنین مناطق اطراف در اولویت میباشند
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها