کار در پانسیون نگهداری حیوانات

به یه کارگر اتباع برای کار در پانسیون حیوانات خانگی نیازمندیم ، شرط مهم نداشتن اعتیاد به هیچ نوع مواد سالم بودن از لحاظ بدنی و مجرد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/OfZe
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها