نیروی خدماتی خانم در شرکت

یک شرکت معتبر پیمانکاری ساختمان به یک نفر نیروی خدماتی خانم منظم ، تمیز، آشنا به امور تشریفات نیازمند است
ساعت کاری : 8/30- 17/30
ساکن شهر پردیس
محل کار: پردیس میدان امام خمینی مجتمع نیایش
لطفا رزومه خود را به همراه یک قطعه عکس به شماره آگهی واتساپ نمایید.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها