نظافت و آشپزی

نظافت و آشپزی ،برای ٤ نفر ،ساعت کار ٩ تا ١٥ ،پایه حقوق ١٢٠٠ ،ساکن پردیس منظم و وقت شناس ،محل کار پاساژ گلستان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/GRkA
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها