پیتزا زن و ساندویچ زن

ساعت کار ۱۰ الی ۲۴
۲/۵ روز مرخصی ماهانه
بیمه تامین اجتماعی بعد یک ماه انجام میشود
جای خواب داریم
صبحانه و ناهار و شام داریم
حقوق حتما به موقع پرداخت میشود
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها