سالن کار فست فود ( تمام وقت و نیمه وقت )

سالن کار فست فود
تمام وقت و نیمه وقت
ساعت کار تمام وقت ۱۰ الی ۲۴
با استراحت ۲ ساعت روزانه
۲/۵ روز مرخصی با حقوق
با بیمه و جای خواب و سه وعده غذا
ساعت کار نیمه وقت ۱۷ الی ۲۴
۲/۵ روز مرخصی با حقوق
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها