منشی خانم جهت همکاری در تهیه غذا با روابط عمومی

پاسخگویی تلفن،ثبت سفارش،وعده نهار با تهیه غذا ،ساعت کاری از ۱۱ تا ۱۷
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها