فرصت کارآموزی منجر به استخدام کارشناس یا تکنسین فنی

همراه با حقوق

تعداد نفرات مورد نیاز: ۸ نفر

در پارک فناوری پردیس

- شرایط:
- در صورت موفقیت در ارزیابی در طی و پایان هر فاز ، کارجو فاز بعد را آغاز می‌نماید.
- فاز یک: شامل حدود سه هفته مطالعه کتابخانه‌ای در خصوص بیوشیمی و یا هماتولوژی از راه دور و حضور موردی هفتگی جهت توضیحات و رفع اشکال 
- فاز دو: شامل حدود سه هفته مطالعه کتابخانه‌ای یوزر منوال انگلیسی دستگاه‌ها از راه دور و حضور موردی هفتگی جهت توضیحات و رفع اشکال و سپس یک هفته آموزش عملی اپریشن در کارگاه و آزمایشگاه تشخیص طبی 
- فاز سه: شامل حدود چهار هفته مطالعه کتابخانه‌ای سرویس منوال انگلیسی دستگاه‌ها از راه دور در صبح و آموزش عملی در کارگاه در بعد از ظهر‌ها  
- فاز چهار: کارآموزی و کارورزی توامان سه ماهه حداکثر پانصد و هفتاد ساعت با کمک هزینه ساعتی ده هزار تومان 
- فاز پنج: استخدام آزمایشی دوره سه ماهه، با بهره‌گیری از حقوق و مزایای قانونی 
- فاز شش: استخدام با بهره‌گیری از حقوق و مزایای قانونی در این شرکت یا یکی از شرکت‌های هم گروه 

- مشخصات تحصیلی:
- دانشجو یا فا
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/W2ds
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها