ماساژور خانوم نیازمندم

به خانومی در محدوده رودهن بومهن پردیس آشنا به ماساژ همه روزه یا یه روز درمیان با حقوق روزانه ۱۵۰ ت و ۲ساعت درروز باحقوق ماهیانه ۴/۵۰۰میلیون نیازمندم.منزلم رودهن میباشد .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها