فاز۱۱ طبقه ۱۰شمالی عرصه تسویه

فروش فاز یازده
دوخواب۸۷متری
طبقه دهم

عرصه تسویه دارای دفترچه عرصه واعیان

دارای ضامن ودو قسط پرداخت شده.

مدارک کامل آماده محضر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/qCr9
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها