به چند نفر کاراموز جهت نصب و سرویس اسانسور نیازمندیم

به چند نفر کار اموز جهت نصب و راه اندازی اسانسور و سرویس و نگهداری واقع در فاز ۱۱ پردیس نیازمندیم
حقوق روزی ۷۰ تومن
همران جای خواب و غذا
سن ۱۸ تا ۲۵ سال
شماره تماس ۰۹۰۳۳۰۶۶۱۶۴
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها