استخدام کارگر اوپراتور دستگاه بافندگی

استخدام در یک واحد تولیدی بافندگی کش و نوار
نیازمند نیروی فعال باهوش جهت یادگیری
آقا
سن ۲۰ تا ۳۰
بیمه بعد از دوره آموزشی
حقوق وزارت کار در دوره ی آموزشی ازمایشی

بومهن کامیون داران پارس چهارم

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۳۸۸۸۷۱
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها