نگهبان باغ مسلط به باغبانی

به یک نفر نگهبان متاهل مسلط به باغبانی - به صورت تمام وقت نیازمندیم - در محیطی کاملا سبز و - حقوق توافقی - در محدوده جاجرود ( کمرد )
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها