استخدام آبدارچی خانم با ضاهری آراسته و فعال

جهت کار در دفتر اداری
یک آبدارچی خانم جوان تا 35 سال جهت نظافت و ( کارهای مربوط به دفتر اداری ) با حقوق و دستمزد بالا
نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها