نظافتچی جهت کار در کارگاه تولید مبلمان نیازمندیم

به یک نفر نظافتچی ترجیحا آقا به صورت تمام وقت نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها