نگهبانی واحد تولیدی صنعتی

به یک نفر نگهبان حداقل دارای مدرک دیپلم و بازنشسته نیروهای مسلح جهت نگهبانی یک واحد تولیدی(به صورت ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت) در منطقه صنعتی کمرد نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها