کارگر رستوران با و جای خواب

به یک نیروی آقا جهت کار در رستوران برای کار نظافت و سرایداری با جای خواب و غذای گرم نیاز داریم.
شرایط کاری : حقوق و مزایا عالی با پرداخت به موقع. امکان پیشرفت کاری
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها