استخدام نیروی خدماتی (آقا) در شرکت دارو سازی

ساعت کار ۸:۰۰ تا ۱۶:۳۰
بیمه تامین اجتماعی به همراه بیمه تکمیلی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها