استخدام‌ نیروی خدمات

به یک‌کارگر ساده اقا جهت کار در کارگاه جهت نظافت وابدارچی‌نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها