آشپز ونیروی خدماتی

شرکت ستاره رنگارنگ به یک همکار خانم جهت آشپزی و کارهای خدماتی تر جیحا ساکن
پردیس - جاجرود نیازمندیم. روز های کاری شنبه تا چهارشنبه می باشد.
ساعات تماس 10 الی 16
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها