سرایدار جهت باغ

نیازمند زن شوهر برای سرایداری سرپرست خانواده میتواند بیرون خانه کار کرد و همسر داخل بماند وبه کارهای داخل رسیدگی کند واحد ۸۰ متری نوساز
پرداخت حقوق ماهیانه یک میلیون پانصد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها