کارواش مدرن (دریافت نیرو) از مبتدی تا استاد

به یک نفر نیرو جهت کار در کارواش نیازمندیم با حقوق و شرایط معمولی ! نیازی به بلدی کار نیست با اموزش کامل(محل خواب موجود است )
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها