استخدام نگهبان برج مسکونی در شهر پردیس(بازنشسته)

یک نفر نیروی بازنشسته برای نگهبانی برج مسکونی در شهر پردیس نیازمندیم.دارای فیزیک مناسب و سلامت کامل.دارای ظاهر آراسته و بیان مناسب. ساکن پردیس و حومه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها