پرستار کودک

به یک خانم جهت نگهداری از یک دختر ۸ ساله و امور منزل و آشپزی ،مهربان و دلسوز با کودک،آشنا به تکنیک های آموزشی و دارای سابقه کاری،ساعت کاری :۹ تا ۶ ،از شنبه تا چهارشنبه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها