استخدام کارگر ساده در فلافلی

به یک کارگر ساده جهت کار در فلافلی
بدون جای خواب ساکن پردیس نیازمندیم
خلج
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها