استخدام کافه پردیس

کافه داما از علاقه مندان بعنوان سالن کار و آشپز دعوت بعمل میاورد ساعت کاری ۱۴ الی ۲۲
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها