استخدام کارمند آقا در فروشگاه افق کوروش

ساعت کاری ۷:۳۰تا ۱۵:۳۰
۱۴:۳۰ تا۲۲:۳۰
آقا
شیفت چرخشی

یک روز در هفته آف
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها