استخدام نیروی سالن کار رستوران

رستوران واقع در رودهن جهت کادر سالن خود نیرو استخدام مینماید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها