استخدام کارگر رستورانی

به دو کارگر رستورانی ترجیحا شهرستانی با جای خواب و غذا نیازمندیم.
رستوران در شهرستان دماوند است.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها