استخدام کارگر ساده با جای خواب

3 نفر کارگر ساده جهت کار در رستوران با جای خواب شیفتی نیازمندیم به تعداددونفر پیک موتور نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها