استخدام کارگر ساده با جای خواب

3 نفر کارگر ساده جهت کار در رستوران با جای خواب شیفتی نیازمندیم به تعداددونفر پیک موتور نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها