کارگرساده (نمایشگاه مبلمان)حقوق ومزایا

کارگرساده جهت خدمات ونظافت درنمایشگاه مبلمان واقع درجاجرودباحقوق ومزایامکفی،ساعت کار۱۰صبح الی۸شب
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها