استخدام نیروی ساده آشپزخانه

فست فود بیگرد پردیس، جهت تکمیل کادر آشپزخانه، یک نفر آقا با سابقه کار مرتبط به شرح ذیل استخدام میکند:
-منظم
-با انگیزه
-اهل کار تیمی

ساعت کار 11 الی 24
6 روز مرخصی در ماه
یک وعده غذا
بدون جای خواب
(متقاضی بایست ساکن پردیس یا حومه باشد)

حقوق 3/900/000 تومان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها