نیروی کار جهت سوپر مارکت

نیروی کار جهت سوپر مارکت
با ضمانت
خوش برخورد
کاری و منظم وقت شناس
با سلیقه و تمیز
ساعت کاری از ۱۶ الی ۲۴
افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند در الویت خواهند بود
لطفا اطلاعات خود را به شماره آگهی ارسال نمایید تا در صورت تایید قرار حضوری گذاشته شود
پردیس فاز هشت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها