کارگرساده تمام وقت و صندوقدار خانم

به تعدادی کارگر ساده تمام وقت و صندوق دار خانم نیمه وقت جهت کار در فست فود نیازمندیم
همراه با وعده غذایی و جای خواب
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها