کارگر برای رستوران سنتی

به نیروی کار خانوم یا اقا برای کار در رستوران سنتی
کمک اشپز سالن دار قلیون زن
شرایط
جای خواب
همراه صبحانه ناهار شام
فوری فوری
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها