کارگر سوپر مارکت

کارگر سوپر مارکت
وارد به چیدمان
با حقوق مکفی
جای خواب
صبحانه ناهار شام
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها