به یک نفر قلیان زن ماهر نیازمندیم

قلیان زن ماهر در محدوده ی پردیس تمام وقت ، همراه با صبحانه ناهار شام و محل خواب .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها