نیروی ساده رستوران

به یک نیروی جوان محدوده سنی۲۶ سال، غیر سیگاری، همراه با جای خواب و غذا، جهت کار در رستوران با حقوق عالی ۴/۵ نیازمندیم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها