استخدام باریستا وسالندار خانم وآقا

استخدام باریستا مسلط به بارگرم وسرد(خانم یاآقا)
سالندار خانم وآقا
جای خواب برای آقایان
غذا+سرویس برگشت در منطقه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها