استخدام کافه

کافه داما برای تکمیل پرسنل در دو شیفت صبح و عصر و در عناوین زیر نیرو جذب می نماید :
- سالن کار (ویتر)
- آشپز
- باریستا
- کارآموز
* داشتن سابقه کار الزامی نیست *
* حقوق توافقی *
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

کارگر ساده

محل تبلیغ شما

دسته بندی ها