استخدام اشپز وکباب پز

برای تکمیل پرسنل به یک اشپز وکباب پز تمام وقت ونیمه وقت باحقوق مکفی نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها